Nieuws

MIndfulness programma onderzocht in het onderwijs.

The American psychological Association heeft onderzocht of een sociaal en emotioneel leerprogramma in de vorm van mindfulness zou helpen om bij kinderen, de cognitieve vermogens te verbeteren. Daarnaast of de stress ratio verlaagd kan worden en of er betere schoolprestaties geleverd worden. Men heeft een groep basisschool kinderen middels deze (social and emotional) programma begeleidt en een ander groep kinderen niet begeleidt met het SEL programma.

De resultaten waren geweldig bij de groep die het SEL programma hebben gevolgd. Er is onder andere een verbetering van het cognitieve brein, betere stress management van het lichaam, empathisch vermogens zijn verbeterd, minder depressieve gevoelens, meer emotionele zelfbeheersing.

Klik voor meer informatie op de volgende link. https://psycnet.apa.org/record/2014-56463-002