Blog

Tussen de wal en het schip in leven

Er bestaat een groep mensen die doordat ze bijvoorbeeld opgroeien in 2 culturen, nergens echt bij horen voelen. Je kunt je voorstellen dat best wat mensen uit bijvoorbeeld Suriname, Thailand of welke land dan ook, die in Nederland geboren worden moeten balanceren tussen twee culturen. Je moet een weg zien te vinden tussen twee verschillende werelden. Er kunnen ook ander oorzaken zijn waarom je sterk het gevoel hebt nergens bij te horen doordat je constant in een bepaald keurslijf beweegt. Terwijl je dit eigenlijk helemaal niet wilt of compleet niet bij jou past. Je leeft niet vanuit je eigen kernwaarden en dat gaat vroeg of laat tegen je werken.

Als we verder inzoomen op het voorbeeld van leven tussen 2 culturen in.  Je wilt de herkomst van je ouders respecteren en eigen maken maar tegelijkertijd wil je ook wortelen in het land waar je woont. Dit zorgt er voor dat je constant je zelfbeeld en je blik naar de wereld moet balanceren tussen die twee culturen. Je gaat een hybride samenstelling van jezelf maken. Er gebeurt dan een hoop met je identiteit terwijl jezelf in ontwikkeling bent. Nu hoeft dit geen enkel probleem te zijn en kan dit goed samen gaan als je een goede balans gevonden hebt.

Desalniettemin ervaren mensen dat ze in het land waar ze wonen, gezien worden als iemand die buiten de Nederlandse cultuur staat en als ze op vakantie zijn worden ze weer aangesproken op het feit dat ze niet echt uit het “ouderlijk” land komen omdat men in Nederland is geboren derhalve wederom een buitenstaander zijn. Dit gebeurt meer dan je denkt. Dan kom je tot de vraag, wie ben ik?  Voel je je echt ergens bij horen? Of leef je al geruime tijd tussen 2 werelden in dat je je zelf kwijt bent geraakt?

Waar loop je tegen aan?

Laten we eens kijken naar de zaken die een rol spelen tijdens het opgroeien. Tijdens je ontwikkeling als mens word je regelmatig geconfronteerd met dualiteit en een gevoel van nergens bij horen. Je wordt structureel geconfronteerd met tegenstrijdigheden waar jij je een weg in probeert te vinden. Mede daardoor ben je het merendeel van je leven extern gericht. Je blik en je hele zijn is er op getraind om je constant aan te passen. Wat doet dat met je eigen innerlijke kompas?

Dat gaat meer naar de achtergrond en raakt onderontwikkeld. Zoals zaden licht en water nodig hebben om te kunnen groeien. Zo zijn er in een mens diverse vaardigheden en karakter eigenschappen die aandacht nodig hebben. Door er bij stil te staan en tijd te geven ontwikkel je je zelf. Je volgt je eigen intuïtie beter en staat steviger in het leven.  

Daarnaast voel je dat je geen goede hechting hebt met bijvoorbeeld een homogene groep met dezelfde kijk op de wereld. Jij hebt je zelf aangepast in een meer hybride vorm. Leven tussen twee werelden in kan als gevolg hebben:

  • Verwarring op vroege leeftijd
  • Eenzaam voelen. Ondanks meerdere mensen in je omgeving
  • Niet geleerd je zelf te zijn en verder te ontwikkelen.
  • Geen ruimte om te ontdekken
  • Extern gericht, hoge mate van aanpassing
  • Eigen mening uitten in gezelschap is voor jou moeilijk
  • Faalangst ontwikkelen
  • Jezelf wegcijferen
  • Gebrek aan zelfvertrouwen
  • Verkeerd zelfbeeld

Dit zijn enkele zaken waar je tegen aan kan lopen als je al op vroege leeftijd zoekende bent. Welbeschouwd begint er op vroege leeftijd een vorm van identiteitscrisis. Je twijfelt over alles maar bovenal voel je je eenzaam en onbegrepen in allebei de werelden. Je bent uiteindelijk veel bezig met externe signalen, gebruiken, normen en waarden te incorporeren oftewel eigen te maken. Je wordt heel goed in aanpassen alleen gaat dit ten koste van je eigen “Zelf”  

In dit hele proces verlies je zicht op het gezond ontwikkelen van je eigen unieke “Ik”. De voornaamste reden is dat je op jonge leeftijd al snel aan het conformeren bent aan de gebruiken die gelden in beide werelden. De meeste aandacht wordt daardoor gespendeerd aan het observeren en aanpassen aan de situatie. Wat wordt er van mij verwacht? Doe ik het goed? Veel van de aanpassingen hebben simpelweg te maken met de afhankelijkheid die je als kind hebt van de “opvoeders”.

Wat kan therapie voor je betekenen?

Terug naar de basis. Hetgeen wat altijd in jezelf aanwezig is maar dat door verschillende culturen of andere omstandigheden naar de achtergrond is geduwd en nooit tot ontwikkeling is gekomen. Het leren ontwikkelen en verder verdiepen om naar binnen te kijken in plaats van extern gericht zijn.

Er is vanaf heel jong geleerd om je volledig aan te passen en in feite cijfer je “zelf” weg. Binnen kijken betekent je vaardigheden, normen en waarden en je kwaliteiten naar voren halen. Dit verandert je zelfbeeld en hoe je naar de wereld kijkt. Het zal natuurlijk en rustgevend aanvoelen.

Je eigen persoonlijke ontwikkeling heeft een achterstand opgelopen vanwege het simpele feit dat je tussen de wal en het schip bent beland. Na het inzichtelijk krijgen van de problematiek en belemmerende overtuigingen, is het tijd om jezelf in een nieuw daglicht te gaan zien en beleven. Een hernieuwd zelfbeeld met nieuwe mogelijkheden. Wil je meer weten neem dan contact met mij op via e-mail rachid@aandachtwijzer.nl of stuur een whatsapp op 06-81736571