Burn-out

Wat is een burn-out?

Burn-out betekent in feite dat je je lichaam en geest structureel hebt overbelast. Je hebt jezelf blootgesteld aan langdurig stress en daar heb je geen aandacht aan geschonken. Je hebt de controle over je lichaam en je leven verloren. Op een of andere manier heb je geen gezonde rust en reflectie momenten gevonden.

Daarnaast is er regelmatig geen ondersteuning of erkenning vanuit het gezin, vrienden, familie of werk. Je bent als het ware geïsoleerd geraakt met overmatige stress als metgezel. Je merkt op dat je de meest eenvoudige huishoudelijke taken niet meer goed kan uitvoeren. Je kan het simpel weg niet meer opbrengen. Vaak wordt burn-out gezien als een werk gerelateerd probleem. Het kan wel degelijk ook privé gerelateerd zijn doordat er vanuit huiselijke/sociale kring veel druk op je schouders gelegd wordt. Het kan ook een karaktereigenschap zijn zoals perfectionisme, altijd de lat hoog leggen. Het kan een combinatie van meerdere oorzaken zijn. Het heeft er in ieder geval toe geleid dat je opgebrand bent geraakt.

Wat zijn de kenmerken van een Burn-out

 • Oververmoeid, uitgeput gevoel
 • Slaapstoornissen
 • Hoofdpijn
 • Hartkloppingen, Pijn op de borst
 • Snel geïrriteerd, boos en kortaf reageren
 • Overmatig piekeren
 • Concentratieproblemen, vergeetachtig
 • Niet meer met drukte en lawaai kunnen omgaan
 • Emotioneel (huilbuien)
 • Moeilijk om taken uit te voeren
 • Paniekaanvallen
 • Angstklachten
 • Alles wat met werk te maken heeft voelt zwaar en onplezierig aan

Hoe herstel ik van een Burn-out

Het herstel is in te delen in 3 fasen. Het is goed om daar echt bij stil te staan en stap voor stap door te nemen.

 1. Het is bovenal belangrijk om als allereerste te accepteren dat je een burn-out hebt. Je lichaam heeft duidelijk mentale en lichamelijke alarmsignalen afgegeven. Vooral rust, ontspanning, regelmaat en reinheid. Zorg nu goed voor je lichaam en geest.
 2. De tweede fase is de tijd nemen om aan grondige zelfreflectie te doen. Wat zijn de oorzaken van mijn burn-out? En wat zijn de oplossingen? Wat heb ik nodig voor een gezonde levenswijze?
 3. De derde fase is je leven anders inrichten. Je denkwijze en je zelfbeeld veranderen. Je bent over je grenzen gegaan en dat mag niet meer gebeuren. Je wilt jezelf ook ruimte gunnen om je zelfvertrouwen op te bouwen. Zelfvertrouwen dat je lichaam herstelt en gezond is. Je wilt ook vertrouwen krijgen en opbouwen dat je de juiste mindset in het leven hebt.

Wat kan therapie voor je betekenen?

Samen gaan we kijken naar de oorzaken van je burn-out. Inzicht krijgen in de ongezonde overtuigingen en levenshouding en waar deze zijn ontstaan. Het is dan mogelijk om eventuele hardnekkige overtuigingen over je zelf op te sporen. Je wilt nu vertrekken vanuit een vers startpunt vanuit je eigen gezonde kernwaarden. Het is fijn om je intrinsieke normen en waarden goed te voelen en inzichtelijk te maken.  

Met behulp van een voor jou passende therapievorm, bijvoorbeeld regressietherapie, hypnotherapie, coaching of mindfulness begeleid ik je om centraal en vol levensenergie in je eigen leven te staan. Mocht je in een stressvolle situatie komen, dan zul je dat veel sneller herkennen en daar de passende maatregelen op toepassen.

Wil je meer weten neem contact met mij op via mail rachid@aandachtwijzer.nl of via whatsapp 06-81736571

Blog

Innerlijk kind werk?

Tijdens het opgroeien gebeurt er een hoop op het gebied van geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Het kind is afhankelijk van de opvoeders. In eerste instantie zijn dit de ouders van het kind. Helaas gebeuren er regelmatig zaken die niet gezond zijn voor de ontwikkeling van een opgroeiend en lerend kind. Zowel binnen als buiten het gezin.

Innerlijk kind werk is een therapeutische benadering op trauma’s die je in de (vroege) jeugd jaren hebt opgelopen. Er zit een jonger deel(persoonlijkheid) in je dat geïsoleerd is geraakt. Je gaat door middel van herbeleving vanuit je huidige volwassen perspectief het jongere deel van jezelf weer vinden. Alleen nu ervaar je het traumatische gebeurtenis vanuit een volwassen perspectief.

We kennen allemaal wel de vlucht, vecht of bevries reactie die optreedt tijdens een gevaarlijk of levensbedreigende situatie. Een kind kan in principe weinig anders doen dan bevriezen omdat het vaak niet in de gelegenheid is om te vluchten laat staan te vechten. In de praktijk blijft alleen het vast (bevriezen) komen te zitten over. Het kind raakt verward en begrijpt er niks van. Het geïsoleerde deel groeit niet met je mee. Het is wel in je aanwezig met alle trauma dat onopgelost blijft.

Toch moet het kind verder in het leven. Het trauma wat dan opgelopen is blijft bestaan en wordt als het ware ingekapseld. Het komt vaak voor dat deze gebeurtenissen in de (vroege) jeugdjaren compleet of grotendeels verdrongen worden. Wat er overblijft van de trauma is wel het aangeleerd gedrag met de bijbehorende problematiek. Het oorspronkelijke trauma kan een incident zijn geweest in je vroege jeugdjaren maar het kan ook ontstaan zijn door het opgroeien in een disfunctioneel gezin.

Je mist namelijk een aantal fundamentele levenselementen: Ontvangen en voelen van onvoorwaardelijke liefde, veilig opgroeien, verbinding met anderen, gestimuleerd worden tot zelfliefde en zelfwaardering, ontwikkeling van een eigen unieke identiteit.

Herken je de volgende kenmerken bij jezelf?

 • Niet bij je gevoel kunnen komen.
 • Machteloosheid voelen.
 • Laag zelfbeeld.
 • Je ervaart regelmatig verwarring.
 • Je niet gehoord of begrepen voelen.
 • Hard tegen jezelf zijn. Jezelf structureel bekritiseren.
 • Je vind het moeilijk om voor jezelf op te komen.
 • Grenzen stellen is lastig. Je durft nauwelijks nee te zeggen.
 • Chronische vermoeidheid. Moeilijk tot rust komen.
 • Regelmatig angst voelen of paniekaanvallen krijgen.
 • Schaamte voelen.
 • Je afgewezen voelen.

Wat kan regressietherapie en hypnotherapie voor je betekenen?

We gaan samen het gesprek aan over de meest belemmerende zaken in je leven om deze helder in kaart te brengen. Doordat we hier op inzoomen zullen wederkerende patronen inzichtelijk worden. We gaan d.m.v. regressie laag voor laag dieper in het patroon kijken. Het doel is bij het ontstaan van het probleem uit komen om het met wortel en al uit je leven te verwijderen. Zodra dat gebeurt komt er een hoop levenskracht vrij. Je zult merken dat je letterlijk en figuurlijk lichter gaat voelen. Hetgeen je altijd als last hebt meegedragen is niet meer. Het zal fijner aanvoelen en er breekt een nieuwe periode van zelfontwikkeling en zelfliefde aan. Het verandert hoe je naar je zelf kijkt en naar de wereld in het algemeen.

Blog

Tussen de wal en het schip in leven

Er bestaat een groep mensen die doordat ze bijvoorbeeld opgroeien in 2 culturen, nergens echt bij horen voelen. Je kunt je voorstellen dat best wat mensen uit bijvoorbeeld Suriname, Thailand of welke land dan ook, die in Nederland geboren worden moeten balanceren tussen twee culturen. Je moet een weg zien te vinden tussen twee verschillende werelden. Er kunnen ook ander oorzaken zijn waarom je sterk het gevoel hebt nergens bij te horen doordat je constant in een bepaald keurslijf beweegt. Terwijl je dit eigenlijk helemaal niet wilt of compleet niet bij jou past. Je leeft niet vanuit je eigen kernwaarden en dat gaat vroeg of laat tegen je werken.

Als we verder inzoomen op het voorbeeld van leven tussen 2 culturen in.  Je wilt de herkomst van je ouders respecteren en eigen maken maar tegelijkertijd wil je ook wortelen in het land waar je woont. Dit zorgt er voor dat je constant je zelfbeeld en je blik naar de wereld moet balanceren tussen die twee culturen. Je gaat een hybride samenstelling van jezelf maken. Er gebeurt dan een hoop met je identiteit terwijl jezelf in ontwikkeling bent. Nu hoeft dit geen enkel probleem te zijn en kan dit goed samen gaan als je een goede balans gevonden hebt.

Desalniettemin ervaren mensen dat ze in het land waar ze wonen, gezien worden als iemand die buiten de Nederlandse cultuur staat en als ze op vakantie zijn worden ze weer aangesproken op het feit dat ze niet echt uit het “ouderlijk” land komen omdat men in Nederland is geboren derhalve wederom een buitenstaander zijn. Dit gebeurt meer dan je denkt. Dan kom je tot de vraag, wie ben ik?  Voel je je echt ergens bij horen? Of leef je al geruime tijd tussen 2 werelden in dat je je zelf kwijt bent geraakt?

Waar loop je tegen aan?

Laten we eens kijken naar de zaken die een rol spelen tijdens het opgroeien. Tijdens je ontwikkeling als mens word je regelmatig geconfronteerd met dualiteit en een gevoel van nergens bij horen. Je wordt structureel geconfronteerd met tegenstrijdigheden waar jij je een weg in probeert te vinden. Mede daardoor ben je het merendeel van je leven extern gericht. Je blik en je hele zijn is er op getraind om je constant aan te passen. Wat doet dat met je eigen innerlijke kompas?

Dat gaat meer naar de achtergrond en raakt onderontwikkeld. Zoals zaden licht en water nodig hebben om te kunnen groeien. Zo zijn er in een mens diverse vaardigheden en karakter eigenschappen die aandacht nodig hebben. Door er bij stil te staan en tijd te geven ontwikkel je je zelf. Je volgt je eigen intuïtie beter en staat steviger in het leven.  

Daarnaast voel je dat je geen goede hechting hebt met bijvoorbeeld een homogene groep met dezelfde kijk op de wereld. Jij hebt je zelf aangepast in een meer hybride vorm. Leven tussen twee werelden in kan als gevolg hebben:

 • Verwarring op vroege leeftijd
 • Eenzaam voelen. Ondanks meerdere mensen in je omgeving
 • Niet geleerd je zelf te zijn en verder te ontwikkelen.
 • Geen ruimte om te ontdekken
 • Extern gericht, hoge mate van aanpassing
 • Eigen mening uitten in gezelschap is voor jou moeilijk
 • Faalangst ontwikkelen
 • Jezelf wegcijferen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Verkeerd zelfbeeld

Dit zijn enkele zaken waar je tegen aan kan lopen als je al op vroege leeftijd zoekende bent. Welbeschouwd begint er op vroege leeftijd een vorm van identiteitscrisis. Je twijfelt over alles maar bovenal voel je je eenzaam en onbegrepen in allebei de werelden. Je bent uiteindelijk veel bezig met externe signalen, gebruiken, normen en waarden te incorporeren oftewel eigen te maken. Je wordt heel goed in aanpassen alleen gaat dit ten koste van je eigen “Zelf”  

In dit hele proces verlies je zicht op het gezond ontwikkelen van je eigen unieke “Ik”. De voornaamste reden is dat je op jonge leeftijd al snel aan het conformeren bent aan de gebruiken die gelden in beide werelden. De meeste aandacht wordt daardoor gespendeerd aan het observeren en aanpassen aan de situatie. Wat wordt er van mij verwacht? Doe ik het goed? Veel van de aanpassingen hebben simpelweg te maken met de afhankelijkheid die je als kind hebt van de “opvoeders”.

Wat kan therapie voor je betekenen?

Terug naar de basis. Hetgeen wat altijd in jezelf aanwezig is maar dat door verschillende culturen of andere omstandigheden naar de achtergrond is geduwd en nooit tot ontwikkeling is gekomen. Het leren ontwikkelen en verder verdiepen om naar binnen te kijken in plaats van extern gericht zijn.

Er is vanaf heel jong geleerd om je volledig aan te passen en in feite cijfer je “zelf” weg. Binnen kijken betekent je vaardigheden, normen en waarden en je kwaliteiten naar voren halen. Dit verandert je zelfbeeld en hoe je naar de wereld kijkt. Het zal natuurlijk en rustgevend aanvoelen.

Je eigen persoonlijke ontwikkeling heeft een achterstand opgelopen vanwege het simpele feit dat je tussen de wal en het schip bent beland. Na het inzichtelijk krijgen van de problematiek en belemmerende overtuigingen, is het tijd om jezelf in een nieuw daglicht te gaan zien en beleven. Een hernieuwd zelfbeeld met nieuwe mogelijkheden. Wil je meer weten neem dan contact met mij op via e-mail rachid@aandachtwijzer.nl of stuur een whatsapp op 06-81736571

Blog

Alleengeboren tweeling

Wat betekent het om als tweeling elkaar te ervaren in de baarmoeder maar niet allebei in de wereld geboren worden? Het brengt al vroeg stress in je prille leven. De kans is groot dat je je eenzaam voelt. Het gevoel van gemis is regelmatig voelbaar in je leven. Je voelt je regelmatig angstig wat een onveilig gevoel bij je naar voren haalt. Het is ontzettend traumatisch voor een foetus om van zeer dichtbij de dood te ervaren.

Laten we eerst eens kijken wat er gebeurt in de baarmoeder. De gewaarwording van een embryo begint al in een heel vroeg stadium. Het allereerste orgaan dat zich begint te ontwikkelen is het oor. Dat wil zeggen dat de embryo al in een vroeg stadium start met waarnemen van de buitenwereld. Dit is een fysieke ontwikkeling wat vanuit een wetenschappelijk perspectief reeds bewezen is. Daarna ontwikkelt de tastzin zich. Het waarnemen via de huid. Dat is weer een manier om buiten de gewaarwording van jezelf de buitenwereld te beleven. Tussen de 8e en 13e week worden de smaakpapillen ontwikkeld. Vanaf de 15e week proeft de foetus verschillende smaken via het vruchtwater. Daarna ontwikkelen de ogen zich. Ze zijn weliswaar in het begin dicht maar kunnen al wel donker en licht onderscheiden. Een meer gedetailleerde uitleg wordt beschreven in het boek “het drama in de moederschoot” geschreven door Alfred R. Austermann en Bettina Austermann. 

Wat moeilijker te zien is onder een microscoop is het gevoel. Toch zijn er talloze mensen over de hele wereld die ervaringen op kunnen halen over de tijd dat ze in de baarmoeder hebben doorgebracht. Mensen herbeleven de periode in de baarmoeder en daardoor komen ze tot de kern van wat er destijds gevoeld werd. Er gebeurt een hoop met je als je samen het leven start maar een van beide sterft in de baarmoeder.

Wat merk je in huidige leven van het verlies van je tweelinghelft

Iedereen kent wel in zijn sociale kring of heeft wel eens op tv tweelingen gezien die elkaars zinnen afmaken. Tweelingen begrijpen elkaars gedachten en gevoelens. Je kunt spreken van een innige band. We hebben al eerder geconstateerd dat een embryo al in een vroeg stadium een heleboel kan waarnemen. Dus ook een tweelingbroertje of -zusje in de baarmoeder. Wat gebeurt er dan met je als je tweelinghelft sterft en je blijft alleen achter. Het is een traumatisch gebeuren wat intens doorvoelt wordt in het prille stadium van het leven. Wat merkt een alleen geboren tweeling hiervan?

 • Eenzaamheid. Gevoel van gemis zit veel dieper en voelt daardoor vele malen sterker. Je kunt best een goed sociaal netwerk hebben maar het gevoel van verlies ziet diepgeworteld in je systeem.
 • Diverse heftige angsten zoals paniekaanvallen en angst voor de dood is sterk. Je kunt je voorstellen dat het verlies van je tweelinghelft enorme invloed heeft in je leven. Het brengt wat teweeg als je in de baarmoeder gewaar wordt van je tweelinghelft die er opeens niet meer is. Een vrij dreigend en urgent gevoel van verwarring, onrust, onveiligheid en overleven, niet zeker zijn van je eigen leven.
 • Depressies. Het nut er niet van in zien. Kracht en energie missen om vrij in het leven te bewegen.
 • Relaties moeilijk vinden. Verbinden en loslaten zijn best een ding in je leven. Hoe ga je om met afscheid of hoe ga je om met vriendschappen.

Er zijn ook positieve zaken zoals je goed kunnen inleven in anderen. Het komt regelmatig voor dat alleen geboren tweelingen hoog sensitief zijn.

Wat kan therapie voor je betekenen?

Vermoed je of weet je door bijvoorbeeld je ouders dat je een alleen geboren tweeling bent? Hetgeen wat je diepgaand voelt en niet kan verwoorden of verklaren gaan we in het licht zetten tijdens de sessies. Dit doen we stap voor stap door middel van regressie. We gaan zo helder mogelijk in kaart brengen wat de bijbehorende belemmerende patronen en problemen in je leven zijn. Wil je meer weten neem dan contact met mij op via e-mail rachid@aandachtwijzer.nl of stuur een whatsapp op 06-81736571

HSP

Hoogsensitief (HSP high sensitive person)

Wat is hoogsensitiviteit of hooggvoeligheid?

Als hoogsensitief persoon ben je extra gevoelig voor licht, geluid, smaak en geur. Je bent in een sociale omgeving ook veel gevoeliger voor de sfeer die er hangt. Je hebt als het ware gevoelige antennes die emotionele prikkels van anderen kan opvangen. De prikkels komen ongefilterd binnen. Daardoor is er veel informatie beschikbaar die diepgaand en grondig geanalyseerd wordt. Kleine details kunnen door vele gemist worden maar niet door een hoogsensitief persoon. Het is net alsof je alle informatie in jouw omgeving in een keer binnen krijgt. Je kunt je voorstellen dat het veel informatie is. Dat kun je vergelijken met dat je thuis komt van een dag werken, je draait de sleutel in de deur, opent de deur en je hoort en ziet je familie en vrienden synchroon “Surprise” roepen. Je ziet, hoort en voelt alles in een ongefilterd moment. Best overweldigend toch?

Kenmerken van een hoogsensitief persoon?

De kenmerken zijn van jongs af aan wel duidelijk aanwezig. Een hoogsensitief kind is qua gedrag en omgang gevoeliger. Je kunt bijvoorbeeld letten op de volgende eigenschappen.

 • Een goed inlevingsvermogen. Een hsp’er heeft oog voor zijn of haar omgeving en handelt daarna.
 • Moeite met veranderende omstandigheden. Het is weer een opmaat tot het ontvangen van veel nieuwe informatie en prikkels die door de hersenen maar ook door je gevoelslichaam moeten verwerkt worden.
 • Vooral kinderen kunnen emotioneler, gevoeliger reageren. Het wordt op een dieper niveau ervaren. Er is geen filter ter bescherming (denk aan het “surprise” effect). Het kan dan zo overweldigend worden dat een hoogsensitief kind compleet uit balans kan raken.
 • Licht, geluid en sterke geuren zijn elementen waar je een sterke reactie op kunt hebben.
 • Je bent extra gevoelig voor de mening van anderen. Daardoor doe je meer je best om erbij te horen, dan een niet hsp’er zou doen.
 • Je bent geneigd overal harmonie en balans te brengen. Dat is regelmatig niet realistisch en dat brengt automatisch een verhoogd en langdurige blootstelling aan stress.

Herken hoogsensiviteit.

Dit zijn een aantal kenmerken waar je een hoogsensitief persoon aan kunt herkennen. Het belangrijkste is dat je het herkent bij jezelf. Voornamelijk als het om je zelf gaat. Soms weet je het simpelweg niet. Het heeft hoe dan ook iets gedaan met de manier hoe je in de wereld staat en hoe je naar de wereld kijkt.

Wellicht heb je je al die tijd jezelf aangepast en wordt het nu meer en meer een last. Wellicht wil je gewoon leven vanuit een gecentreerd zelfbewustzijn. Dat wil zeggen in de meest simpele bewoordingen. Je mag zijn wie je bent!

Leer grenzen te stellen en geniet van wie je bent. Er zijn veel hsp’ers die teveel zich zelf hebben aangepast aan anderen omdat ze op dat moment niet beter wisten. Maar wat doet dat met je? Wat voor belemmeringen ervaar je? Waar loop je tegen aan? Al deze thema’s kunnen we samen tegen het licht houden en nagaan wat je mag achter laten. Regelmatig hoor ik hoogsensitieve mensen die zichzelf tekort hebben gedaan. Het is nu tijd om je grenzen duidelijk neer te zetten, zodat jij je zelf kan zijn. Volledig en compleet zijn door zelfkennis en persoonlijke ontwikkeling.

Wil je hier meer over weten wat hypnotherapie of regressietherapie kan betekenen voor jou? Neem dan contact met mij op om jouw persoonlijk verhaal te bespreken. Je kunt mij mailen op rachid@aandachtwijzer.nl of stuur een whatsappje op 06-81736571 Locatie: Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven (nabij Etten-Leur, Roosendaal, Breda)

Depressie

Wat is depressiviteit?

Iemand die depressief is heeft zeer sombere gevoelens en negatieve gedachten over zichzelf. Je bent lusteloos en ziet nergens meer het nut van in. Je energie niveau is constant laag en je hebt letterlijk nergens zin in. Je hebt een bataljon aan clowns nodig om je enigszins een positief gevoel te laten voelen. Het is alsof je levensenergie uit je lichaam is gestolen. Een depressie van dergelijke omvang is een stemmingsstoornis. Het trekt een zware last op je dagelijkse leven. Het dagelijks functioneren binnen jouw gezin of op je werk wordt een onmogelijke opgave. Je hebt moeite om afspraken te maken en je daar aan te houden. Je voelt je angstig, gespannen en regelmatig onrustig.  

Symptomen van depressie:

 • Angst en wanhoop
 • Schuldgevoelens
 • Gebrek aan zelfvertrouwen.
 • Laag zelfbeeld. Jezelf waardeloos voelen
 • Vaak geprikkeld reageren
 • Slechte nachtrust, piekeren, negatieve gedachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Regelmatig nadenken over de dood
 • Weinig tot geen interesse in het leven
 • Nut van dingen doen niet meer voelen
 • Geen of nauwelijks positieve gevoelens ervaren
 • Onrustig lichaam.
 • Leeg van binnen voelen
 • Het gevoel dat je iets van je af wilt afschudden
 • Slecht concentratievermogen
 • Gewichtsverlies of gewichtstoename
 • Hartkloppingen

Oorzaken van depressie?

Er kunnen meerdere oorzaken ten grondslag liggen van een depressie. Het kan zijn dat binnen de familie een biologische factor aanwezig is. Het kan dan biologisch overgedragen worden via bijvoorbeeld een van de ouders die ook depressief is geweest. Het heeft dan een erfelijke oorzaak. Als je verder kijkt naar het lichaam kan langdurige stress een katalysator zijn voor het ontwikkelen van een depressie. Langdurig gebruik van alcohol en drugs kan ook een biologische bron vormen.

Het is daarnaast mogelijk dat een zeer stressvolle gebeurtenis een trigger kan zijn voor de depressie. Denk hierbij aan het verlies van een partner waar je lang mee hebt samen geleefd. Maar ook een baan verliezen waar je met ziel en zaligheid vele jaren hebt gewerkt of bijvoorbeeld dat je bestaanszekerheid in het gedrang komt. Dit soort zeer stressvolle situatie kunnen de deur naar depressie openen.

Er kunnen niet verwerkte trauma’s naar boven komen die een enorme impact hebben op je gevoel van veiligheid. Bijvoorbeeld psychische, seksuele of fysieke misbruik in je jeugd of latere jaren kunnen een flinke impact hebben in het hier en nu. Onderschat daarnaast ook niet wat eenzaamheid met een mens kan doen. Als je geen sociale verbinding voelt met een medemens, dan haal je een belangrijk element om te leven weg bij iemand. Verbinding brengt levensvreugde en nut in het leven. In een sociaal isolement leven brengt een depressie met rappe schreden dichtbij.

Behandeling van depressie.

Het goede nieuws is dat er wat aan te doen is. We gaan samen kijken wat de oorzaak van jouw depressie is. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in hoe het is ontstaan en hoe het in jouw leven is genesteld. Wat zijn de gewoontes en de triggers die je zo ver de depressie in hebben gebracht.

Zelfinzicht leidt tot zelfkennis. Je leert aan zelfreflectie te doen. Inzicht krijgen in je eigen gedrag. Je gedrag is gebaseerd op je overtuiging, je motivatie om iets te doen of te laten. Door inzicht te krijgen in wat je doet en hoe je dat doet kun je goede beslissingen maken om je eigen gedrag te herevalueren.

Daarmee regulier je beter je gedachten en gevoelens. Je voelt je lichaam beter aan en weet wat je dan het best kan doen. Het lichaam en je hersenen zijn als het ware goed te herprogrammeren met nieuwe gewoontes. Het is wel degelijk mogelijk om gedrag in positieve zin te veranderen. Ik zal je stap voor stap op een simpele manier in dit traject meenemen naar zelfkennis. Een diepere begrip van wie jij bent. Vanuit deze nieuwe positie houd jij een kompas in je hand en kies jij welbewust welke richting je wilt ingaan in je leven.  

Via regressie en hypnotherapie gaan we ook eventuele onderliggende oorzaak vinden en in het licht zetten. Wellicht zijn er zaken die onverwerkt zijn gebleven. We gaan grondig werken en de wortels van de depressie naar voren halen en verwijderen. Uiteindelijk kies jij ervoor wat je in je tuin wil planten. Kortom een combinatie van persoonlijke coaching in hoe je mentale, emotionele en fysieke lichaam werkt en therapie in de vorm van regressie en hypnose zal leiden tot een goed herstel. Een nieuwe start maken in je leven. Wil je meer weten of wil je een afspraak maken neem dan contact op met mij via e-mail rachid@aandachtwijzer.nl of stuur een whatsapp op 06-81736571

Verslaving

Vormen van verslavingen

Verslavingen zijn er in verschillende vormen. Het kan een verslaving zijn van een bepaald product zoals alcohol of sigaretten. Het kan een gedragsverslaving zijn zoals gokken, gamen, overmatig internet en social media gebruik. Een verslaving kan psychisch en-of lichamelijk zijn. Een verslaving beheerst je leven en zorgt er uiteindelijk voor dat jij de controle over je eigen leven verliest. De behoefte om aan de verslaving te voldoen is een dagelijks onderdeel van je leven. Je kunt als het ware de drang niet meer weerstaan.

In je hersenen en je lichaam gebeurt er dan een hoop. Zo zijn je hersenen gewend geraakt aan de stofjes die vrijkomen bij het drinken van bijvoorbeeld alcohol. Je lichaam is tijdens de nuchtere momenten heel gespannen omdat je behoefte naar drank heel erg aanwezig is. Het lichaam wil van nature in een ontspannen staat zijn. Als je verslaafd bent, heb je steeds meer nodig om je lichaam en geest fijn te laten voelen. Je bent je zelf constant aan het programmeren dat de verslaving het meest belangrijke element in je leven is.

Het neemt als het ware je hele leven over. Je laat het steeds meer afweten op andere vlakken zoals werk en relaties. Je leeft als het ware in je eigen verslavingsbubbel. Het is een vicieuze cirkel geworden waar je moeilijk uit komt Je beseft maar al te goed dat je verslaafd bent geworden maar je kunt, of je ziet de noodzaak niet om te veranderen. Totdat er een moment komt dat je er helemaal klaar mee bent. Je beseft dat je al heel lang niet meer jezelf bent. Veelal zijn er gevoelens van schaamte en angst aanwezig. Wellicht ben je depressief en voel je je waardeloos. Het brengt een zekere mate van ontreddering en wanhoop mee. Kortom er gebeuren zoveel dingen tegelijk in je lichaam en geest het is werkelijk soms te overweldigend. Het goede nieuws is dat het meestal voortekenen zijn, dat er ergens diep in jou iets wezenlijks wakker wordt en in beweging begint te komen. Het wordt tijd om te veranderen!

Herstellen van een verslaving

Wil je van een verslaving afkomen, dan zul je echt met je zelf willen afspreken dat je er aan wilt werken. Dag in dag uit, voor de komende weken en maanden. Je zult de kracht in jezelf weer willen aanwakkeren. Je zult discipline in je leven willen terugbrengen door volledig met je aandacht op je doelen te richten. De meeste mensen willen een leven dat in balans is. Maar wat betekent dat voor jou? Hoe vind je innerlijke rust en harmonie? Het helpt enorm in dit gehele proces om te verstillen en te reflecteren op je leven. Er zijn goede boeken te vinden die inzicht geven in verslavingen. Zelfkennis en wilskracht zijn onontbeerlijke ingrediënten om nieuw gedrag aan te maken.

Het is niet eenvoudig om van een verslaving af te komen. Het heeft echt een plan van aanpak nodig en vastberadenheid. Er zijn meerdere lagen nodig om de verslaving bij de kern aan te pakken. Het begint met een combinatie van regressietherapie en hypnotherapie. We diepen de meest belangrijke levensgebeurtenissen die direct of indirect hebben geleid tot de verslaving. Daarnaast sterken we je wil, kracht en doelen aan. Je krijgt handvatten mee die je dagelijks kunt inzetten om je lichaam en hersenen weer te leren om centraal in je leven te staan. Een leven met levensvreugde, verbondenheid en een fijn zelfbeeld. Wil je meer weten over hoe ik je kan begeleiden met het doorbreken van een verslaving? neem dan contact met mij op via rachid@aandachtwijzer.nl of maak direct een afspraak.

Blog

Wat is angst, wat doet het?

We kennen allemaal wel angst. Iedereen heeft in zijn leven wel dat gevoel meerdere keren ervaren Het is een emotie die normaal gesproken op het toneel verschijnt zodra er gevaar ontstaat. Het is in het algemeen ook goed dat we over deze emotie beschikken. Er worden letterlijk een aantal belangrijke gebieden in de hersenen geactiveerd. De amygdala om een hersengebied te benoemen stuurt en verwerkt verschillende emoties zoals agressie en angst. Angst zorgt er voor dat we in een mum van tijd super alert worden. Alle zintuigen staan op volledig vermogen aan. De hersenen communiceren razendsnel met het lichaam om het gevaar te beoordelen.

Er treed dan een gewaarwording in van het welbekende vecht, vlucht of vries reactie in. Het is een oer instinct om te overleven in dreigende noodsituaties. Dus wat dat betreft is het een ingenieus systeem van het menselijk lichaam. Maar wat als het geheel niet werkt?

Angststoornis

Stel je nu voor dat er geen directe aanleiding is van naderend onheil in de vorm van een tijger, die jou voor een smakelijke lunch aanziet. Wat als angst te pas en te onpas in je lichaam verschijnt. Wat als je hierdoor je leven voor moet omgooien omdat je anders niet meer kan functioneren. Misschien maakt angst het al niet mogelijk om sociaal met anderen om te gaan of kun je niet meer werken door angst. Dan heb je een aanzienlijke kans dat je rondloopt met een angststoornis. Kortom er zijn vele vormen van angst zoals fobieën, paniekaanvallen, posttraumatische stressstoornis (PTSS). Het zijn belemmeringen in je leven die je liever kwijt dan rijk bent. Het is een structureel terugkerend verstoring in je lichamelijke huishouden.

Chronische angst kenmerkt ze zich door een of meerdere symptomen zoals hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen, gebrek aan eetlust, concentratieproblemen, bang voorgevoel, nerveus zijn, gespannen en onrustig voelen.

Oorzaken van angst

Angst kan vele startpunten hebben. Je kan bijvoorbeeld een traumatische ervaring hebben gehad als kind. Je kunt als klein kind een auto ongeluk meegemaakt hebben, die nog steeds invloed heeft in je huidige volwassen leven. Zodra je in maar in de buurt komt van auto’s of deel moet nemen aan het verkeer, breekt het zweet je uit.

Angst kan ook een erfelijke oorzaak hebben. Het kan als een rode draad in de familie zitten en genetisch overgedragen worden. Wellicht hebben je ouders een leven vol angst gekend of hebben ze ernstige psychische problemen geweest. Dat doet veel met de opvoeding van een opgroeiend kind. Het kind wordt op vroege leeftijd constant geconfronteerd met angst. Dat doet een hoop met de gehechtheid. Het kind hoort een emotioneel veilige band en geborgen gevoel te hebben met haar ouders, verzorgers. Als dit ontbreekt is er een aanzienlijke kans op een emotionele verstoring in de verdere ontwikkeling van het nog ontvankelijke kind. Je kunt overigens ook ouders hebben gehad die je teveel beschermd hebben waardoor de buitenwereld een onveilige plek lijkt.

Harmonie en balans

Het moment is aangekomen in je leven dat je er klaar mee bent, je wilt verandering. Ga voor een nieuw leven waarbij angst weinig tot geen impact meer in je dagelijkse routine heeft. Zoek naar harmonie en balans door inzichtelijk te krijgen waar de angst bij jou is ontstaan. Onderzoek en verander naar een nieuwe manier van leven door een kalme en rustige gevoel eigen te maken. Zorg er voor dat je op een andere manier kijkt naar de gebeurtenissen waar je hiervoor een paniekaanval van zou krijgen.

Wil je hier meer over weten wat hypnotherapie of regressietherapie kan betekenen voor jou?, neem dan contact met mij op om jouw persoonlijk verhaal te bespreken. Je kunt mij mailen op rachid@aandachtwijzer.nl of stuur een whatsappje op 06-81736571

Locatie: Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven (nabij Etten-Leur, Roosendaal, Breda)

Blog

Jezelf kwijt zijn geraakt

Weet je niet meer wie je bent? Ben jij op zoek naar jezelf? Twijfel je vaak over jezelf? Twijfel je over wat je van binnen voelt en denkt? Ben je daardoor onzeker geworden? Misschien zelfs wel afhankelijk van anderen. Bekijk je het leven door de overtuigingen en levensvisie van iemand anders? Dit zijn allemaal tekenen van een identiteitscrisis. Vaak gaat een identiteitscrisis gepaard met het niet geaard zijn en veilig voelen.

Je kunt last hebben van faalangst of jezelf regelmatiger kleiner maken. Waarschijnlijk heb je weinig tot geen persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt. Sommige mensen sluiten zich regelmatig van de buitenwereld af. Het is niet makkelijk om in contact te zijn met anderen als jij over alles onzeker bent. Vaak kun je niet gemakkelijk of durf je helemaal niet te communiceren met anderen over een bepaald onderwerp. Laat staan dat je in een groep een stevige mening hebt over een onderwerp. Kortom het heeft een blokkerend effect op je gevoel van eigenwaarde.

Zelfbeeld

Het komt regelmatig voor dat mensen die zich zelf kwijt zijn geraakt in het leven ook een verkeerd zelfbeeld hebben. Dit en nog meer symptomen hebben ergens een oorsprong of een actieve bron. Vaak zijn het een stel negatieve gedachten die zich continue herhalen in je brein en daardoor zich ontwikkelen tot een sterk (geloof) systeem van negatieve overtuigingen.

Dit geloofssysteem waardoor je naar de wereld kijkt en naar jezelf wordt standaard op jonge leeftijd gelaagd opgebouwd door ouders, andere opvoeders, schooljuf, docenten, cultuur, religie, en maatschappij waarin je bent opgegroeid. Als je ouders een bepaalde religie of ideologie volgen, dan krijg je dit al vroeg mee in jouw geloofssysteem. Nu is dit prima en is dit doorgaans een vrij natuurlijk proces voor de mens.

Het gaat echter problemen opleveren als je van binnen continue andere dingen voelt en denkt. Alleen al daarom is het gezond om je eigen geloofssysteem te onderzoeken. Het is een kans die zich aandient om je zelf te herontdekken. Gun jezelf een liefdevol zelfbeeld. Gun jezelf een nieuwe kijk op het leven, met je ware Zelf in de centrale rol. Wil je meer weten en inzichtelijk krijgen wat dit betekent voor jou? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via het contactformulier.

Blog

Wat is regressietherapie?

Veel mensen vragen zich af wat is regressietherapie? Dat is een logische vraag. Vanuit een psychologisch standpunt wordt de definitie meestal aangeduid als “terugkeer naar een vroeger stadium, een herbeleving van een traumatische gebeurtenis, terugkeer naar een ontwikkelingsstadium in de kindertijd om actuele conflicten en spanningen te vinden of het verleden naar boven halen om gebeurtenissen op te sporen die nog steeds invloed hebben op je huidige welzijn en gedrag”.

War is regressie?

Het klinkt wellicht als een ingewikkeld proces, alleen is dat het niet. Iedereen gaat wel eens in een soort van regressie oftewel een herbeleving. Als ik je nu zou vragen om je ogen te sluiten en in je verbeelding naar een moment te gaan in je leven, die een positieve indruk op je heeft gemaakt. Het kan bijvoorbeeld een mooie reis zijn geweest, gezellig uitstapje of misschien een gesprek met een vriend of vriendin waar je een goed gevoel aan over hebt gehouden. Het maakt eigenlijk niet uit wat de positieve gebeurtenis was. Iedereen kent wel zulke momenten.

Kijk dan eens rond in dat moment, wat herinner je je dan allemaal? Voel je je prettig, moet je lachen, kijk je naar een zonsondergang of? Je zult merken dat er steeds meer details naar voren komen. Misschien krijg je er zelfs kippenvel van. Wellicht ruik je de geur van bloemen weer tijdens dit moment. De details kunnen elkaar gemakkelijk opvolgen en voor je het weet kun je alles weer terughalen. Dan zit je in een moment dat in het verleden heeft plaatsgevonden en je ervaart het nu weer.          

Als we teruggaan naar wat is regressietherapie, dan kijken we vanuit een therapeutische terugblik naar een of meerdere gebeurtenissen in je leven die invloed hebben op je gedrag en/of je mentale gezondheid. Tijdens deze herbeleving ben je er volledig bij en ik begeleid je door het hele proces. Je zit in een lichte trance waarbij je alles meekrijgt en volledig in het huidige moment aanwezig ben.  

Het is belangrijk voor je herstel om te weten wat de oorzaak is van je huidige angst, trauma, depressie, identiteitscrisis of andere blokkade. We zorgen dat de voor jou belangrijke thema’s  inzichtelijk en begrijpbaar worden. Uiteindelijk wil je het achter je laten zodat je er geen last meer van hebt.

Wil je meer weten wat regressietherapie voor jou persoonlijk kan betekenen? Neem dan contact met mij op via het contactformulier.